Latias Travel

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu web sitesi (“Site”) Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Caddesi İş Hanı No 5 / P24 Ürgüp , Nevşehir adresinde mukim CSM SEYAHAT ACENTESİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ(“Latias Travel”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır) tarafından yönetilmektedir. İşbu metin (“Gizlilik Sözleşmesi”) siz değerli kullanıcılarımızı ve ziyaretçilerimizi verilerinizin gizliliği ve Site’nin yönetimi aracılığıyla hazırlanmış olup zaman zaman LATIAS TRAVEL tarafından değiştirilebilir. Site’yi ziyaret ettiğinizde metni görüntülemenizi önermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Buradan itibaren “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarak, https://www.latiastravel.com/ adresinde bulunan web sitemizdeki “İletişim” bölümü üzerinden iletişim kurmak isteyen ilgililerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. 

 

 

  1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve işlenecek veriler

 

Şirketimizle herhangi bir konuda talep veya şikâyetlerinizi ifade etmek amacıyla “İletişim” bölümündeki iletişim formunu kullanmak suretiyle iletişime geçmeniz halinde; kimlik (ad ve soyad) ve iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta) ile talep veya şikâyetinize konu diğer kişisel verileriniz soru yahut taleplerinize cevap verebilmek, görüş ve önerilerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda tarafınızla iletişime geçebilmek, gerekli olması halinde hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile talep / şikâyetlerin takibi amaçlarıyla, bir hakkın tesisi, kullanımı veya korunması veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

 

  1. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi /kuruluşlar

Yalnızca yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, LATIAS TRAVEL ‘ a iletilmiş olan kişisel veriler üçüncü kişi iş ortaklar, hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve hakların tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılacaktır. 

 

  1. Verilerinizin toplanma yöntemi ve saklama süresi

 

Kişisel Veriler, LATIAS TRAVEL ‘a ait web sitesi üzerinden ilgili formların online olarak doldurulması yoluyla ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla (telefon numaramız ve e-posta adreslerimiz gibi) yahut iletişim formunda yer verilen talebi daha iyi anlayabilmek adına başvuran kişi ile  iletişime geçilmesi halinde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanacak ve  hard disk hard copy ya da e-posta sunucusu yollarıyla saklanacaktır. Bu bilgiler yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

 

Talebiniz kapsamında işlenmemesi gerektiği sonucuna varılan kişisel verileriniz, veri sorumlusunun haklarının korunması hukuki sebebiyle hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla 1 (bir) yıl süre ile saklanacaktır.

 

  1. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin, 

 

1- İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

2- İşlenmişse bilgi talep etme, 

3-İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

4-Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5-Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

6-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar  çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 

 

7- Verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

8- Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9- Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

 

  1. KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

 

Güvenlik

Site ile paylaştığınız kişisel yönetim yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için gerekli olan, idari ve teknik işlemler almakta ve bu doğrultuda birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız. Verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekmesi halinde, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, kurallara ve mevzuata uygun olarak hareket etmekteyiz. Bizimle paylaştığınız verilerin güvenliğine ilişkin herhangi bir endişe duymanız halinde lütfen işbu bağlantı sonunda yer alan iletişim bilgilerimiz aracılığıyla bizi bilgilendirin. Site üzerinde kredi kartı veya ödeme linki ile ödeme yaptığınız da kredi kartı bilgileriniz kesinlikle saklanmaz, sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası kesinlikle bilgilere erişilemez.

İletişim

Site ve uygulamaları ile ilgili soru ve sorunlarınız için bizlere aşağıdaki bilgiler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Ticari Unvan : CSM SEYAHAT ACENTESİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Güllüce Caddesi İş Hanı No 5 / P24 ÜRGÜP NEVŞEHİR
Telefon:  +90 384  341 40 42 veya +90 543 383 00 52
Elektronik Posta Adresi: info@latiastravel.com

 

WhatsApp